FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
1 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l 2023-06-06
2 गर्मी विदा सम्बन्धी सूचना l 2023-06-05
3 आन्तरिक आय संकलन कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना l 2023-06-02
4 आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना l 2023-05-26
5 निकासा, भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा l 2023-05-26
6 वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री गैरसरकारी संस्था सबै 2023-05-26
7 सिद्धार्थनगर न.पा वडा नं.३ सिद्धार्थ बसपार्कमा रहेको पसल कबल भाडा बहालका लागि शिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सूचना l 2023-05-24
8 Invitation for Bids (JINSI) 2023-05-18
9 निष्कृय सहकारी संस्था सम्पर्कमा आउने सम्बन्धि सूचना । 2023-05-18
10 ठेक्का तोडी कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी अन्तिम सूचना ।।। 2023-04-09

Pages