FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
1 अटो तथा विधुतीय रिक्सा जस्ता तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता सम्बन्धी सूचना l 2024-06-15
2 नगर प्रतिक चिन्ह (लोगो) डिजाईन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । 2024-06-12
3 मायाको चिनो डिजाईन प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना । 2024-06-12
4 सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सूचना l 2024-06-03
5 गर्मी विदा सम्बन्धमा । 2024-05-30
6 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना SQ-16,18, 20(Re),23, 26(Re), 27(Re), 30 & 31_080/81 2024-05-06
7 नयाँ भर्ना, शुल्क , पाठ्यपुस्तक र विद्यालय पोषाक सम्बन्धमा l 2024-04-14
8 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना SNP/SQ-20, SQ-22, SQ-24, SQ- 25, SQ-26 & SQ-27_080/81 2024-04-06
9 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना NCB-46, NCB-47, SQ-14, SQ-17 & SQ-19_080/81 2024-03-27
10 Amendment Notice URLIP/SDN/CW/01 2024-03-27

Pages