FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
61 स्वत:प्रकाशन (२०८० साल बैशाख १ गते देखि २०८० साल असार मसान्तसम्म) 2023-07-30
62 राजस्व संकलन सम्बन्धि कार्य बन्द हुने सूचना l 2023-07-14
63 सिद्धार्थनगर न.पा वडा नं.३ सिद्धार्थ बसपार्कमा रहेको पसल कबल भाडा बहालका लागि शिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सूचना l तेश्रो पटक सूचना प्रकाशित मिति:२०८०/०३/२२ गते 2023-07-10
64 आन्तरिक आय संकलन कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी बिधुतिय बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना । दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना मिति २०८०/०३/१९ 2023-07-10
65 आ.व.२०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं वार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा छलफल तथा राय सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा 2023-06-19
66 खरिद सम्झौता अन्त्य गरिएको सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना l 2023-06-19
67 राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाइ वार्षिक कार्यक्रम पेश गर्ने सम्वन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना । 2023-06-14
68 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना l 2023-06-06
69 गर्मी विदा सम्बन्धी सूचना l 2023-06-05
70 आन्तरिक आय संकलन कार्यको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी विधुतीय बोलपत्र आहवान सम्बन्धी सूचना l 2023-06-02

Pages