FAQs Complain Problems

News & Events

क्र.सं. विवरण अपलोड मिति
71 आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लागि सुझाब उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना l 2023-05-26
72 निकासा, भुक्तानी तथा खाता बन्द सम्बन्धमा l 2023-05-26
73 वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री गैरसरकारी संस्था सबै 2023-05-26
74 सिद्धार्थनगर न.पा वडा नं.३ सिद्धार्थ बसपार्कमा रहेको पसल कबल भाडा बहालका लागि शिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धि सूचना l 2023-05-24
75 Invitation for Bids (JINSI) 2023-05-18
76 निष्कृय सहकारी संस्था सम्पर्कमा आउने सम्बन्धि सूचना । 2023-05-18
77 ठेक्का तोडी कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी अन्तिम सूचना ।।। 2023-04-09
78 घर नक्सा नियमित वा अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना l 2023-03-31
79 लोक सेवा तयारी कक्षामा छनोट भएका प्रशिक्षार्थीहरुको नामावली प्रकाशित सम्बन्धी सूचना l 2023-03-23
80 लोक सेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना l 2023-03-16

Pages