FAQs Complain Problems

Facility & City tax / सुबिधा तथा नगर कर

एकीकृत सम्पति करको दररेट

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि लाग्ने एकीकृत सम्पति करको दररेट

Pages