FAQs Complain Problems

बैदेशिक सहयोग - एकीकृत नगर विकाश परियोजना

आयोजनको कुल लागत १७.१८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ जस मध्ये १२.२४ मिलियन अमेरिकी डलर निर्माण कार्यमा र ४.९४ अमेरिकी डलर संस्थागत   विकास  , सामाजिक विकास, तालिम, परामर्श,लगायत विविध गैर निर्माण कार्यहरुमा खर्च हुने 

Supporting Documents: