FAQs Complain Problems

News & Events / समाचार

भवन तथा योजना मापदण्ड २०७२

नगर क्षेत्रका सुन्दरता तथा वातावरण सुधार गरी व्यवस्थित विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न उक्त क्षेत्रमा गरिने भवन निर्माण व्रिmयाकलापहरु तथा भु–उपयोगमा गरिने व्रिmयाकलापहरुलाई सुनियोजित गर्न आधारभूत साधनको रुपमा भवन र योजना मापदण्डलाई लिईएको छ । नगरको सुन्दरता, वातावरण लगायत नगरवासीहरुको सुरक्षा, स्वास

Pages