FAQs Complain Problems

कार्यालय सहयोगी

फोटो नाम पद सम्पर्क नम्बर
सुरेश अहिर Office Helper / कार्यालय सहयोगी ९८०६९२०७३१
शाह मोहम्मद Office Helper / कार्यालय सहयोगी ९८११९९५४५६
दिनेश भार Office Helper / कार्यालय सहयोगी
सद्दाम हुसेन Office Helper / कार्यालय सहयोगी
सतिश प्रसाद कोहार Office Helper / कार्यालय सहयोगी ९८०४४२२६६४
गीता देवी रिजाल Office Helper / कार्यालय सहयोगी ९८४७४७२६६९
राम बहादुर दवाडी Office Helper / कार्यालय सहयोगी ९८४७०१२४१०
राम यादव Heavy Driver / हेवी ड्राइभर ९८४७०३८९६२
मेक बहादुर थापा Heavy Driver / हेवी ड्राइभर ९८४७०२००८२
राम शुभाग पासी Heavy Driver / हेवी ड्राइभर ९८४७०८७०८०
राजु न्यौपाने Light Driver / हलुका स. चालक ९८४७०२१९१२
ओम प्रकाश यादव Light Driver / हलुका स. चालक ९८१५४७६८२०
कपिल थापा Light Driver / हलुका स. चालक 9857010280

Pages