FAQs Complain Problems

Notice Regarding Ward Bhela

वडा न.      कर्मचारीको नाम                       मिति              समय                    स्थान 

             ब.अ  बिबेक खनाल             

१           शा .अ दुष्यन्त थापा               २०७२|९|५ दिनको १.०० बजे                दुर्गा मन्दिर

             सा.प शाहानुमा खातुन

            ब.अ  बिबेक खनाल 

२           शा .अ दुष्यन्त थापा              २०७२|९|५ दिनको १.०० बजे               म्यौडीहवा  स्कुल  

              सा.प भारती गुरुङ