FAQs Complain Problems

Social Security / सामाजिक सुरक्षा

Social Security Allowance for Third Trimester of Fiscal Year 2072/73

आ .ब २०७२|७३ को तेस्रो  चौमासिक (चैत्र  देखि अषाढ ) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष पुगेका जेष्ठ दलित, ६० वर्ष पुगेका एकल महिला, ६० वर्ष भन्दा मुनिका बीधवा महिला, पूर्ण असक्त, आंशिक अपांग, अति अशक्त अपांग ,लोपुन्मुख आदिबासी जनजाती, ५ बर्ष मुनिका बिपन्न बर्गमा द

Pages